Brandstoftanks

We leveren diverse maten kunststof en stalen tankinstallaties.

Brandstoftank kopen?

Voordat u overgaat tot het kopen van een nieuwe tankinstallatie adviseren wij u om onderstaande informatie goed te lezen.

Alle nieuwe brandstoftanks moeten voldoen aan denieuwe regelgeving van het activiteitenbesluit. Ook het landbouwbesluit is hierin overgegaan. In dit activiteitenbesluit wordt verwezen naar de regelgeving van de PGS 30 (hierin staan de regels voor bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties voor vloeibare brandstoffen). De PGS 30 is alleen van toepassing wanneer u minder dan 25.000 ltr diesel per jaar verbruikt. Bij een verbruik boven de 25.000 ltr diesel is de PGS 28 van toepassing.

Aandachtspunten bij het kopen van een nieuwe tankinstallatie

 • Naast KIWA tankcertificaat is een Kiwa installatiecertificaat verplicht.
 • Bij binnen-plaatsing (inpandig) moet de tankontluchting naar buiten gebracht worden uitmondend 3 mtr boven maaiveld, leidingdiameter 1,5”.
 • Wordt de tank buiten geplaatst, dan moet er een lakkwaliteit C5 toegepast worden. Bij binnen-plaatsing is een lakkwaliteit C3 voldoende.
 • Tank moet geplaatst worden op onbrandbare en vloeistofkerende ondergrond.
 • Afstand van de tank tot de wand 25 cm, kopse kant 50 cm.
 • Nabij de tank moet een brandblusser en absorbtiemateriaal aanwezig zijn.
 • De tank moet beschermd worden tegen aanrijden door een aanrijdbeveiliging te plaatsen (dit valt buiten het Kiwa Installatiecertificaat).
 • De oude tank moet afgevoerd worden door een gecertificeerd bedrijf, u ontvangt hiervan een tanksaneringscertificaat.
 • Het plaatsen van een nieuwe tankinstallatie moet gemeld worden aan de Gemeente en de Kiwa.
 • Per Gemeente en locatie kunnen er aanvullende eisen zijn.

Enkele verschillen tussen staal en kunststoftanks:

 • Kunststof mag tot 3000 ltr binnen geplaatst worden. Hierbij gelden dezelfde eisen als bij stalen tanks.
 • Kunststoftank buiten plaatsen, niet dichtbij brandbare wand. Wand moet minimaal 30 minuten brandwerend zijn, zo niet dan minimaal 5 mtr vanaf gebouw.
 • Stalen tank moet elk jaar gecontroleerd worden op condens. Dit moet gedaan worden door getraind persoon en afgetekend worden in logboek.
 • Voor beide tanks geldt dat de tank na 15 jaar gekeurd moet worden, bij een stalen tank kun je deze termijn 5 jaar verlengen door de tank inwendig van een volledige coating te laten voorzien.

Een IBC is een verplaatsbare tank.Deze tank is handig wanneer u de werkzaamheden op verschillende locaties heeft. Een IBC mag maximaal 6 maanden op hetzelfde adres staan.

Ook moet de IBC elke 2,5 jaar gekeurd worden.IBC zijn er in verschillende grootten.Een populaire maat is de IBC met een inhoud van 995 ltr.Deze mag vol vervoerd worden met diesel zonder dat deze aan de ADR wetgeving hoeft te voldoen.